Peter Duch

Familien Duch

Peter Duch

Familien fra Holstein

Christian (Dugge) Duch er den første, der bærer navnet Duch, som kan placeres som direkte forfader i vor familie. Christian blev født omkring 1678 og der udover ved vi kun, at han var Tømrer i Glashölzung, Wabbs Sogn og at han blev måske gift med Anna Dorothea Grave(n) i 1710—i al fald før 1725. Vi ved dog også, at han døde den 29. juli 1760 i Pommerby ved Sieseby, Schleswig.

 

På Christian ’s tid var den danske konge Christian den V hertug af  Slesvig og Holsten.

Det var sjældent at børnene flyttede mere end 10-20 km hjemmefra og vi kan også se, at Christians børn bosatte sig nær faderes hjem. Det blev først barnebørnene , der måtte tage sejlturen over havet til en ny tilværelse på Fyn.

Kirken i Waabs har nok set lidt anderledes ud på Christian’s tid.